fbpx

Nagrody i certyfikaty

Przedsiębiorstwo Fair Play

Celem konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest promocja etyki w działalności gospodarczej. Dzięki wiernemu podążaniu za jasno określonymi celami, które przyświecają nam w naszej pracy, rokrocznie, odkąd inicjatywa ujrzała światło dzienne, NEXLER jest nagradzany przez niezależne jury, które po odbyciu szczegółowej analizy działań firmy w jej siedzibie, decydowało czy aplikujący podmiot spełnia wymogi do uzyskania statusu przedsiębiorstwa Fair Play.  

Certyfikat Złotego Płatnika

Tytułem Złotego Płatnika poszczycić mogą się tylko te przedsiębiorstwa, które wykazują się wysoką terminowością oraz uczciwością podczas regulowania swoich zobowiązań finansowych. W oparciu o PMI – Payment Morality Index, gremium zajmujące się analizą tych zagadnień przyznało marce NEXLER certyfikat Złotego Płatnika, który jest jedną z najwyższych możliwych nobilitacji, które może uzyskać firma działająca na terenie Polski. Tytuł ten świadczy bowiem o tym, że dokładamy wszelkich starań, aby współpraca z naszymi partnerami i kontrahentami przebiegała bezproblemowo i sprawnie.  

Budowlana Firma Roku

Tytuł „Budowlanej Firmy Roku” otrzymaliśmy jako przedsiębiorstwo, które mogło pochwalić się szczególnymi osiągnięciami, mocną i stabilną pozycją na rynku w czołówce producentów chemii budowlanej oraz wysoką jakością oferowanych wyrobów. Kapituła projektu „Budowlana Firma Roku” nagrodziła także Pawła Ziembińskiego, prezesa zarządu firmy. Znalazł się on w gronie najważniejszych ekspertów branżowych jako „Osobowość Branży”. To wyróżnienie specjalne, przyznane po raz pierwszy w 2014 roku.  

Pomorski Pracodawca Roku

Przyznawana od 2010 roku nagroda Pomorski Pracodawca Roku została ustanowiona przez Pracodawców Pomorza. To najstarsza, największa i najbardziej prestiżowa organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa w regionie. W ramach plebiscytu każdego roku wyłaniane są te firmy, które osiągnęły zasługujący na uznanie sukces rynkowy, a będąc przyjaznym i zrównoważonym miejscem pracy, stanowią wzór dobrych praktyk dla innych. Laureatów cechuje wzorowe zarządzanie zasobami ludzkimi i gospodarczymi, a także wysoka świadomość z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.  

Diament miesięcznika Forbes

Diamenty Forbes to ranking polskich przedsiębiorstw, które w ciągu 3 lat najszybciej zwiększyły swoją wartość. Opracowywany jest we współpracy z gwarantującym silną metodologię liderem informacji gospodarczej Bisnode Polska. Lista Diamentów Forbes opracowywana jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm w  oparciu o dane z lat 2013-2015, uwzględniające m.in.: poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, wartość zapasów czy nakładów na inwestycje. Firma Izohan sklasyfikowana została w 2017 roku na 4 miejscu wśró 274 firm z Pomorza oraz 59 pozycji wśród podmiotów z przychodami od 50 do 250 mln PLN.  

Gazela Biznesu

Tytuł Gazeli Biznesu przyznaje się małym i średnim przedsiębiorstwom, które w ciągu mijających trzech lat odnotowały dynamiczny wzrost i osiągnęły ponadprzeciętne wyniki finansowe. NEXLER, który od początku swego istnienia prowadzi stałą ekspansję na nowe rynki, został nagrodzony przez gremium redakcyjne Pulsu Biznesu za efektywne dążenia do umacniania swojej pozycji lidera produkcji chemii budowlanej oraz materiałów hydroizolacyjnych.  

Złote Godło Quality International

NEXLER, jako laureat konkursu Quality International, którego patronem jest m.in. Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, został nagrodzony Złotym Godłem QI w oparciu o zaobserwowane przez niezależne jury najwyższe standardy zarządzania panujące w firmie. Zdobycie Certyfikatu i prestiżowego Godła – rozpoznawalnego znaku o międzynarodowym znaczeniu, kieruje jasny przekaz do naszych kontrahentów, mówiący o tym, że wysoka jakość to nasz priorytet.  

ISO 9001 : 2015

Po raz pierwszy Certyfikat został wydany 10 kwietnia 2000 roku przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków. W roku 2013 firma NEXLER Sp. z o.o. przystąpiła do wspólnej certyfikacji w Grupie Atlas. Wtedy nastąpiła też zmiana firmy certyfikującej na DQS Polska Sp. z o.o. W roku 2017 po raz pierwszy oceniano zgodność z wymaganiami nowych wydań norm ISO 9001:2015 i firma IZOHAN Sp. z o.o. uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z rzeczoną normą. ISO 9001 jest międzynarodowym standardem dla systemów zarządzania jakością. Odnosi się do procesów decydujących o wytworzeniu produktu albo usługi, jakich dostarcza swoim Klientom przedsiębiorstwo. Określa zasady systematycznej kontroli nad poszczególnymi czynnościami, aby uzyskać pewność, że potrzeby i oczekiwania Klientów są spełnione. Certyfikat ten jest naturalną konsekwencją dbałości firmy o wysoki standard jej wyrobów i usług.

Pobierz certyfikat - ISO 9001:2015 (87 KB) 

ISO 14001 : 2015

Certyfikat ISO 14001 zakład produkcyjny w Gdańsku (jeszcze jako Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych IZOLMAT Sp. z o.o.) po raz pierwszy otrzymał w styczniu 2003 roku. Od 2013 roku jednostką certyfikującą potwierdzającą zgodność z obowiązującym standardem jest DQS Polska Sp. z o.o. Wdrażając ISO 14001 firma NEXLER dobrowolnie zobowiązała się do oceny, zarządzania oraz doskonalenia swojej działalności środowiskowej. Wszyscy pracownicy są świadomi swojego pośredniego i bezpośredniego wpływu na środowisko. Zarząd Spółki zobowiązał się do ciągłego doskonalenia działań prośrodowiskowych, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz uwzględniania zagadnień ochrony środowiska już na etapie projektowania wyrobu. Jednocześnie deklarujemy spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących ochrony środowiska związanych z zidentyfikowanymi dla spółki aspektami środowiskowymi. Strony trzecie mogą przesyłać swoje uwagi na temat działalności środowiskowej zakładu produkcyjnego w Gdańsku na adres srodowisko@nexler.com.

Pobierz certyfikat ISO 14001:2015 (73 KB)

h