fbpx

Zastosowania produktów

 

 zastosowaniaTarasy i balkony zastosowania Budownictwo komunikacyjne zastosowania Impregnaty zastosowania Dachy zielone zastosowania Fundamenty zastosowania Powłoki epoksydowe i poliuretanowe zastosowania Renowacje zastosowania Izolacje zbiorników na wodę i nieczystości zastosowania Baseny zastosowania Dachy zastosowania Pomieszczenia mokre

Tarasy i balkony

Największym wyzwaniem podczas budowy tarasu czy balkonu jest zapewnienie właściwej hydroizolacji. Aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji warto stawiać na sprawdzone rozwiązania systemowe NEXLER.

Budownictwo komunikacyjne

Specjalistyczna linia produktów NEXLER posiada wszelkie dopuszczenia do stosowania w budownictwie na obiektach inżynierii komunikacyjnej.

Impregnaty

Produkty NEXLER zabezpieczą każdy rodzaj powierzchni przed negatywnym działaniem czynników mechanicznych i chemicznych. Zaimpregnowany materiał zachowa swoje właściwości na długie lata dzięki czemu unikniemy niepotrzebnych prac remontowych.

Dachy zielone

Dachy Zielone stały się nieodłącznym elementem zrównoważonego rozwoju miast. Znalazły one zastawanie w budynkach użyteczności publicznej, zabudowie komercyjnej, oraz w osiedlach mieszkaniowych i prywatnych domach.

Fundamenty

Ściany fundamentowe stykające się z gruntem są stale narażone na działanie wilgoci dlatego ich hydroizolacja jest tak ważna. Produkty NEXLER zabezpieczą każdą inwestycję na długie lata, dzięki czemu unikniemy przykrych komplikacji.

Powłoki epoksydowe i poliuretanowe

Posadz­ki i powło­ki epok­sy­do­we oraz poli­ure­ta­no­we IZOHAN znaj­du­ją swo­je zasto­so­wa­nie na wszel­kie­go rodza­ju powierzch­niach nara­żo­nych na czyn­ni­ki mecha­nicz­ne jak i che­micz­ne w budow­nic­twie ogól­nym, prze­my­sło­wym, hydro­tech­nicz­nym, a tak­że na cią­gach pie­szych i jezdnych.

Renowacje

Gdy zachodzi konieczność naprawy czy odtworzenia hydroizolacji warto stawiać na sprawdzone rozwiązania systemowe NEXLER.

Izolacje zbiorników na wodę i nieczystości

Solidne i dokładne wykonanie izolacji zbiorników na wodę i nieczystości za pomocą produktów NEXLER uchroni nas przed koniecznością dodatkowego uszczelniania konstrukcji w przyszłości.

Baseny

Hydroizolacja basenów jest cały czas narażona na wodę pod wysokim ciśnieniem oraz oddziaływanie środków chemicznych. Nie każdy materiał jest w stanie wytrzymać takie obciążenie. Produkty NEXLER gwarantują skuteczną hydroizolację na lata.

Dachy

Bardzo szeroka gama produktów firmy NEXLER pozwala na wykonanie zarówno niezawodnych pokryć papowych, jak i nowoczesnych bezspoinowych powłok izolacyjnych, chroniących budowlę przed działaniem wody i wilgoci.

Pomieszczenia mokre

Pomieszczenia mokre to miejsca o podwyższonej wilgotności i wysokim ryzyku zawilgocenia przez stały lub okresowy kontakt podłoża z wodą. Idealnym rozwiązaniem dla tego typu pomieszczeń są nowoczesne i ekologiczne izolacje w systemie NEXLER.

h