fbpx

Aktualności

Pro­mo­cja obejmuje:

 • grun­ty szybkoschnące,
 • dwu­skład­ni­ko­we masy KMB,
 • papy zgrze­wal­ne,
 • mem­bra­ny papowe,

Data publikacji: 2 sierpnia 2021

więcej >

Pro­mo­cja obejmuje:

 • grun­ty szybkoschnące,
 • masy KMB,
 • papy zgrze­wal­ne,
 • mem­bra­ny papowe.

Data publikacji: 1 lipca 2021

więcej >

Pre­zen­tu­je­my Ofer­tę Spe­cjal­ną przy­go­to­wa­ną na czer­wiec 2021.

Pro­mo­cja obejmuje:

 • grun­ty szybkoschnące,
 • masy KMB,

Data publikacji: 18 czerwca 2021

więcej >

Pre­zen­tu­je­my Ofer­tę Spe­cjal­ną przy­go­to­wa­ną na maj 2021.

Pro­mo­cja obejmuje:

 • grun­ty szybkoschnące,
 • impre­gna­ty,

Data publikacji: 6 maja 2021

więcej >

Jeste­śmy dla Was! 

Miło nam poin­for­mo­wać, że w odpo­wie­dzi na potrze­by naszych Wyko­naw­ców uru­cho­mi­li­śmy spe­cjal­ną Info­li­nię Pomo­cy Technicznej. 

Data publikacji: 6 maja 2021

więcej >
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.