fbpx

Nexler EPOLIS EP-200

  • Opis:
    uniwersalne podkładowe spoiwo epoksydowe
  • Dostępne opakowania:
    30 kg, 290 kg, 1450 kg (zestawy)
Zastosowania

grunt pod podkłady, masy samopoziomujące i pod płytki ceramiczne

grunty z posypką kwarcową

zaprawa naprawcza i spoiwo do mostkowania

spoiwo do mas wyrównawczo-szpachlowych, jastrychów żywicznych

do laminatów epoksydowo-szklanych

do zamykania rys w podkładach podłogowych

do mocowania elementów stalowych i z tworzyw sztucznych

Właściwości

aplikacja pędzlem, pacą stalową, raklą, wałkiem

wiąze bezskurczowo

wodoszczelny

wysoka przyczepność do podłoży betonowych oraz metalu

również na podłoża krytyczne

możliwość stosowania z większością wypełniaczy kwarcowych

budowanie spoiwa o właściwości dostosowanej do potrzeb (od półpłynnej postaci do szpachlowej)

spoiwo do masy umożliwiającej kotwienie chemiczne zaczepów stalowych w betonie

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.