fbpx

Naprawa nawierzchni asfaltowych i betonowych

  • Kategorie
    • IZOHAN masy bitumiczne
    • IZOHAN produkty mineralno-polimerowe
    • IZOLEX bitumy wodne
    • IZOLEX bitumy rozpuszczalnikowe
    • IZOLEX produkty mineralno-polimerowe
    • IZOHAN
      • Bitumy wodne
      • Produkty DYSPERBIT
      • Bitumy rozpuszczalnikowe
      • Produkty mineralno-polimerowe
      • Kleje i uszczelniacze
      • Impregnaty i powłoki
      • Renowacja i odgrzybianie
      • Piany poliuretanowe
      • Naprawa i ochrona betonu
      • Materiały uzupełniające
      • Gonty
    • IZOLEX
      • Bitumy wodne
      • Produkty DYSPERBIT
      • Bitumy rozpuszczalnikowe
      • Produkty mineralno-polimerowe
      • Materiały uzupełniające
    • NEXLER
      • BITFLEX
      • NEXLER papy zgrzewalne wierzchniego krycia
      • NEXLER papy zgrzewalne podkładowe
      • EPOLIS
      • Produkty DYSPERBIT
      • Bitumy rozpuszczalnikowe
      • Naprawa i ochrona betonu
      • Papy wierzchniego krycia
      • Papy podkładowe
      • Papy specjalne
      • Gonty
    • IZOLMAT
      • IZOLMAT papy zgrzewalne wierzchniego krycia
      • IZOLMAT papy zgrzewalne podkładowe
      • Papy wierzchniego krycia
      • Papy zgrzewalne podkładowe
      • Papy specjalne
      • Papy tradycyjne
      • Gonty
    • IZOLMIX
      • IZOLMIX papy zgrzewalne wierzchniego krycia
      • IZOLMIX papy zgrzewalne podkładowe
      • Produkty uzupełniające
      • Materiały rolowe
    • Fundamenty
      • Systemy bezspoinowe
        • Gruntowanie podłoża
          • System rozpuszczalnikowy
          • System dyspersyjny (wodorozcieńczalny)
        • Izolacja przeciwwilgociowa
          • System rozpuszczalnikowy
          • System dyspersyjny (wodorozcieńczalny)
          • System mineralny
        • Izolacja przeciwwodna
          • System rozpuszczalnikowy
          • System dyspersyjny (wodorozcieńczalny)
          • System mineralny
        • Klejenie ocieplenia
          • System rozpuszczalnikowy
          • System dyspersyjny (wodorozcieńczalny)
        • Uszczelnienie dylatacji
      • Systemy rolowe
        • Gruntowanie
        • Hydroizolacja
    • Renowacje
      • Odtwarzanie izolacji poziomej
      • Odgrzybianie
      • Zaprawy naprawcze do betonu
      • Hydroizolacje paroprzepuszczalne
    • Tarasy i balkony
      • Warstwa spadkowa
      • Paroizolacja (na tarasach)
        • Systemy bezspoinowe
        • Systemy rolowe
          • Gruntowanie
          • Paroizolacja właściwa
      • Hydroizolacja
        • Systemy bezspoinowe
        • Systemy rolowe
      • Klejenie i spoinowanie płytek
    • Dachy
      • Systemy bezspoinowe
        • Gruntowanie podłoża
          • System rozpuszczalnikowy
          • System dyspersyjny (wodorozcieńczalny)
        • Naprawa pokryć dachowych
          • System rozpuszczalnikowy
          • System dyspersyjny (wodorozcieńczalny)
        • Klejenie papy
          • System rozpuszczalnikowy
          • System dyspersyjny (wodorozcieńczalny)
        • Klejenie ocieplenia
          • System rozpuszczalnikowy
          • System dyspersyjny (wodorozcieńczalny)
        • Powłoka dekoracyjno-izolacyjna
      • Systemy rolowe
        • Hydroizolacja
          • Papy zgrzewalne podkładowe
          • Papy zgrzewalne wierzchniego krycia
          • Papy specjalne
          • Papy tradycyjne
        • Paroizolacja
      • Gonty
        • Gonty
        • Warstwa podkładowa
        • Klejenie
    • Dachy zielone
      • Gruntowanie podłoża
      • Papa odporna na przerost korzeni
      • Papa podkładowa
    • Pomieszczenia mokre
      • Gruntowanie podłoża
      • Hydroizolacja
      • Klejenie i spoinowanie płytek
    • Baseny
      • Hydroizolacja
    • Izolacje zbiorników na wodę i nieczystości
    • Impregnaty
    • Powłoki epoksydowe i poliuretanowe
    • Budownictwo komunikacyjne
      • Wykonanie żelbetonowych elementów mostowych
      • Izolacja fundamentów i przyczółków
      • Izolacja płyty pomostu i płyty najazdowej
      • Ciągi pieszo jezdne
    • Produkty uzupełniające
    • Nowości produktowe
  • Filtruj

    Brak wyników wyszukiwania

    h

    Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.