fbpx

NEXLER AQUAMINERAL 2K Pro

 • Opis
  Chemoodporna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca
 • Zużycie
  ok 1,5 kg/m2
 • Temperatura obróbki
  od +5°C +25°C
 • Przerwa pomiędzy nanoszeniem warstw
  4 - 6 h
 • Dokumenty odniesienia
  EN 1504-2:2004
 • Dostępne opakowania
  19 kg
Zastosowania
 • Wykonywanie hydroizolacji:
  • Otwartych oraz zamkniętych zbiorników magazynowania wody i innych cieczy w zakresie odporności chemicznej klasy XA3
  • Obiektów infrastruktury oczyszczalni ścieków (osadniki, reaktory biologiczne, zbiorniki segmentacyjne, piaskowniki, kanały ściekowe)
  • Obiektów infrastruktury biogazowni (reaktory biologiczne, zbiorniki fermentacyjne, pofermentacyjne oraz zbiorniki magazynowe na metan, silosy na kiszonki)
  • Instalacji rolniczych (zbiorniki na gnojowicę, szamba)
  • Obiektów hydrotechnicznych (zbiorniki retencyjne, pylony, przyczółki, nabrzeża)
  • Konstrukcji betonowych takich jak stropy, ściany i ławy fundamentowe, mury oporowe itp.
 • Wykonywanie antykorozyjnych powłok ochronnych na podłożu
  betonowym
Właściwości
 • Posiada odporność chemiczną klasy XA3
 • Posiada niski opór dyfuzyjny pary wodnej (umożliwia odparowanie wody z zawilgoconej konstrukcji)
 • Ogranicza proces karbonatyzacji betonu
 • Wodoszczelna
 • Odporna na środowisko siarczanowe
 • Odporna na działanie mrozu i soli odladzających
 • Odporna na działanie wody morskiej, gnojowicy, wody zakwaszonej do pH ~ 4
Skład

- składnik płynny (składnik A)

wodna dyspersja tworzyw
sztucznych

- składnik sypki (składnik B)

modyfikowana mieszanka
cementowa

h