fbpx

Centrala

Dane tele­adre­so­we Dane reje­stro­we

NEXLER Sp. z o.o.
ul. Łużyc­ka 6
Gdy­nia 81–537
ema­il: info@nexler.com

NEXLER Sp. z o.o.
ul. Łużyc­ka 6
Gdy­nia 81–537
ema­il: info@nexler.com
Regon 191528483, 
NIP 586−20−73−821,   
Sąd Rejo­no­wy Gdańsk-Pół­noc w Gdańsku, 
VIII Wydz. Gospo­dar­czy KRS 0000063616 
Kapi­tał zakła­do­wy 7 772 500,00 PLN 
nr rej. BDO: 000009205

 

 

Sekre­ta­riat

tel./fax  58 781 45 85 

Dział Obsłu­gi Klienta

tel./fax  58 781 45 85 

Info­li­nia Techniczna 

+48 58 712 94 44
dt@nexler.com

Dział Księ­go­wo­ści

tel./fax  58 622 27 70

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
h