fbpx

Infolinia Techniczna

 

Info­li­nia Techniczna

Info­li­nia udzie­la porad tech­nicz­nych doty­czą­cych pro­duk­tów marek IZOHAN. Spe­cja­li­ści IZOHAN  są do Pań­stwa dyspozycji. 

+48 58 712 94 44
e‑mail: dt@izohan.eu

 

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.