Systemy hydroizolacji

Fundamenty

System rozpuszczalnikowy izolacja przeciwwodna

Opis rysunku
 1. IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 – hydroizolacja pozioma
 2. IZOHAN IMS – faseta o promieniu 2 cm
 3. Beton podkładowy
 4. IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczony z wodą 1:1 – warstwa gruntująca
 5. IZOHAN WM/WM 2K – hydroizolacja posadzki na gruncie
 6. Polistyren EPS lub XPS
 7. Wylewka betonowa
 8. IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 – hydroizolacja pozioma
 9. Strop
 10. IZOHAN Br/SBS-Br/Penetrator G7 – warstwa gruntująca
 11. IZOHAN IMS* – hydroizolacja pionowa
 12. IZOHAN EKOLEP – warstwa kontaktowa, klej do płyt ocieplających
 13. Polistyren EPS200 lub XPS – warstwa termoizolacji
 14. Cementowa zaprawa klejowa z wtopioną siatką z włókna szklanego
 15. Wykończenie cokołu np. tynk mozaikowy lub okładzina klinkierowa

* grubość warstwy hydroizolacji należy dobrać w zależności od warunków gruntowo-wodnych, w przypadku występowania wody wywierającej ciśnienie należy położyć tynk wyrównawczy (przed zagruntowaniem)

Materiały do pobrania
Informacje o systemie
Hydroizolacja fundamentów. Izolacja przeciwwodna w systemie rozpuszczalnikowym.
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.