IZOHAN Br

Izohan Izohan Izohan Izohan Izohan
 • Opis
  grunt asfaltowo-żywiczny
 • Zużycie
  ok. 0,3 l/m2 0,9-1,2 l/m^2 przy gruntowaniu wełny mineralnej
 • Temperatura obróbki
  od 5°C do 25°C
 • Czas schnięcia
  nie dłuższy niż 12 godz.
 • Dostępne opakowania
  10 l, 20 l
Zastosowania

Gruntowanie powierzchni mineralnych oraz bitumicznych z pap asfaltowych przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej, wykonywanie powłok antykorozyjnych, konserwacja skorodowanych powierzchni betonowych (przeciwdziała dalszemu procesowi korozji betonu)

Właściwości

  jest wodochronny

  jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia)

  dajacy się nakładać pędzlem lub szczotką dekarską

  zwiększa przyczepność podłoży

  posiada doskonałe właściwości penetracji w głąb izolowanych powierzchni

  zabezpiecza betony przed wilgocią i korozją

  posiada bardzo dobrą przyczepność do wszelkich podłoży mineralnych

Skład

mieszanina asfaltów, rozpuszczalników i dodatków uszlachetniających

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.