IZOHAN WA

Izohan Izohan Izohan Izohan
 • Description
  waterborne asphalt-rubber emulsion
 • Consumption
  priming: 0.2 kg/m2 ; damp proofing: 1.5 kg/m2 /mm
 • Temperature of use
  from +5°C up to +25°C
 • Technological break between application of subsequent coats
  min. 5 h
 • Drying time
  ≤ 6 h
 • In compliance with
  PN-B-24002
 • Available packages
  9 kg, 18 kg
Usage
Gruntowanie podłoży mineralnych pod właściwą izolację po rozcieńczeniu z wodą 1:2 (woda:IZOHAN WA) dla podłoży nienasiąkliwych; gruntowanie podłoży mineralnych pod właściwą izolację po rozcieńczeniu z wodą 1:1 (woda:IZOHAN WA) dla podłoży nasiąkliwych; wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych.
 
Properties

   posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży nasiąkliwych i nienasiąkliwych

   może być stosowana na suche i wilgotne podłoże

   jest łatwa i szybka w stosowaniu

   jest bezrozpuszczalnikowa (bezpieczna w kontakcie ze styropianem)

   jest wodochronna

   jest odporna na działanie czynników atmosferycznych

Composition
wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.