fbpx

European Center of Solidarity in Gdansk

Loca­tion: Gdansk
Car­ried out on: 2012-09-12
Type of real­iza­tion: Water­proof­ing of foun­da­tions and floors (IZOHAN WM 2K)

European Center of Solidarity in Gdansk
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.