fbpx

Gdansk Harbour

Car­ried out on: 2013-04-20
Type of real­iza­tion: Roofs insulation

Gdansk Harbour
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.