Systemy hydroizolacji

Dachy

BEZSPOINOWE POKRYCIE DACHOWE W SYSTEMIE DYSPERSYJNYM

Opis rysunku
  1. Podłoże betonowe
  2. IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczony 1:1 z wodą – warstwa gruntująca
  3. IZOHAN DYSPERBIT
  4. Włóknina polipropylenowa o gramaturze 50 g/m²
  5. IZOHAN DYSPERBIT
  6. Włóknina polipropylenowa siatkowa o gramaturze 48 g/m²
  7. IZOHAN DYSPERBIT / IZOHAN WB
  8. Posypka papowa
Materiały do pobrania
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.