fbpx

Technical documentation

Technical documentation

Fill in the form under­neath to send a request for doc­u­ments You require. Our tech­ni­cal advi­sors will reply as soon as it is possible. 

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.