fbpx

Systemy hydroizolacji

Roofs

MECHANICALLY FASTENED ROOFS ON TIN BASE

Description of Figure
  1. IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS or IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS – heat welded top layer roofing membrane
  2. IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 or IZOLMAT BIT G200 S4,0 – heat welded underlayer roofing membrane
  3. Polystyrene boards with roofing membrane cover or EPS100 boards EPS200 boards or mineral wool boards or insulation foam boards or other combined insulations
  4. Damp proofing PE foil or IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP roofing membrane fixed to tin roof covered with rubber asphalt mass IZOHAN DYSPERBIT
  5. Corrugated sheet laid with a minimum 1% pitch on steel construction or with pitch made of pitch boards on thermal insulation
Downloads
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.