fbpx

Systemy hydroizolacji

Tarasy i balkony

SYSTEM TARASOWY Z OKŁADZINĄ CERAMICZNĄ

Opis rysunku
 1. Płyta konstrukcyjna
 2. Wylewka spadowa, np. IZOHAN renobud R-103 lub IZOHAN renobud R-105 na warstwie sczepnej IZOHAN renobud R-102
 3. Wkładka dystansowa
 4. IZOHAN WM lub IZOHAN WM 2K min. grubości 2 mm lub paroizolacja z materiałów rolowych
 5. Termoizolacja
 6. Wasrstwa dociskowa
 7. IZOHAN taśma uszczelniająca 120/120
 8. IZOHAN EKO 2K lub IZOHAN szczelny taras – hydroizolacja o min. grubości 2 mm
 9. IZOHAN sznur dylatacyjny
 10. Elastyczna zaprawa klejowa
 11. Fuga elastyczna
 12. Płytka ceramiczna nienasiąkliwa, mrozoodporna
 13. IZOHAN Full-fix – uszczelniacz trwale elastyczny
 14. IZOHAN TB 40 – profil tarasowy
Materiały do pobrania
Informacje o systemie
Hydroizolacja tarasu z okładziną ceramiczną.
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.