Systemy hydroizolacji

Fundamenty

System rozpuszczalnikowy izolacja przeciwwilgociowa

Opis rysunku
 1. IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 – hydroizolacja pozioma
 2. IZOHAN IMS – faset o promieniu 2 cm
 3. Zagęszczony piasek
 4. Beton podkładowy
 5. IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczony z wodą 1:1 – warstwa gruntująca
 6. IZOHAN WM/WM 2K – hydroizolacji posadzki na gruncie
 7. Ocieplenie - polistyren EPS lub XPS
 8. Wylewka betonowa
 9. IZOHAN Br/SBS-Br/Penetrator G7 – warstwa gruntująca
 10. IZOHAN Gr/SBS-Gr* – hydroizolacji pionowa
 11. IZOHAN EKOLEP – warstwa kontaktowa, klej do płyt ocieplających
 12. Polistyren EPS200 lub XPS – warstwa termoizolacji
 13. Cementowa zaprawa klejowa z wtopioną siatką z włókna szklanego
 14. Wykończenie cokołu np. tynk mozaikowy lub okładzina klinkierowa

* Wymagany tynk wyrównawczy przed położeniem warstwy gruntującej

Materiały do pobrania
Informacje o systemie
Hydroizolacja fundamentów. Izolacja przeciwwilgociowa w systemie rozpuszczalnikowym.
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.