Systemy hydroizolacji

Fundamenty

Fundament ocieplony izolacja przeciwwilgociowa

Opis rysunku
  1. Ściana nad gruntem - termoizolacja ściany kodygnacji nadziemnej
  2. Ocieplenie - termoizolacja z płyt XPS, mocowanie płyt klejem IZOHAN WK, ew. dodatkowo mechanicznie powyżej poziomu gruntu
  3. Izolacja pionowa - warstwa papy IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 lub IZOLPLAN fundament® SP*
  4. A - Izolacja pozioma na ławie - warstwa papy IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 lub IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 B - Izolacja pozioma nad poziomem gruntu - warstwa papy IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 lub IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
  5. Impregnat - IZOHAN PENETRATOR G7 lub IZOHAN BR lub IZOHAN DYSPERBIT
  6. Ściana fundamentowa wymagająca docieplenia
  7. Ława fundamentowa

* przed użyciem papy samoprzylepnej gruntować powierzchnię tylko materiałem na bazie rozpuszczalników np. IZOHAN PENETRATOR G7

Materiały do pobrania
Informacje o systemie
Hydroizolacja fundamentu ocieplonego. Izolacja papowa, przeciwwilgociowa.
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.