Stocznia, Gdańsk

Miej­sce reali­za­cji: Gdańsk
Data reali­za­cji: 2013-04-20
Typ reali­za­cji: Izo­la­cja dachów

Stocznia, Gdańsk
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.