Osiedle Browar Gdański

Miej­sce reali­za­cji: Gdańsk
Data reali­za­cji: 2016-05-20
Typ reali­za­cji: Dachy, dachy zie­lo­ne, fun­da­men­ty

Osiedle Browar Gdański
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.