fbpx

Pytania

Pomieszczenia mokre

1) Czy IZOHAN ekofolia może być malowana farbami?

Izolację wewnętrzną wykonaną za pomocą półpłynnej folii IZOHAN ekofolia można malować farbami akrylowymi. Stanowi ona bardzo dobry podkład pod te farby.

2) Czy IZOHAN ekofolia może być bezpośrednio okładana okładziną ceramiczną?

IZOHAN ekofolia stanowi bardzo dobre podłoże pod kleje do płytek ceramicznych dzięki zachowaniu dużej lepkości po wyschnięciu. Na wykonaną izolację wewnętrzną po około 12 godzinach od położenia ostatniej warstwy można przystąpić do układania płytek ceramicznych. Płytki ceramiczne można układać na wszystkie kleje wysokoelastyczne będące na rynku, zalecane przez producenta płytek, np. IZOHAN renobud C-520.

3) Czy IZOHAN ekofolia i IZOHAN EKO 2K może być używana w systemach ogrzewania podłogowego?

IZOHAN ekofolia i IZOHAN EKO 2K znakomicie współpracują z systemem ogrzewania podłogowego dzięki swej elastyczności i odporności na wysokie temperatury. Należy oczywiście przestrzegać wszystkich zaleceń producenta ogrzewania.

4) Czy masy IZOHAN można stosować wewnątrz pomieszczeń?

Mas asfaltowych IZOHAN podobnie jak innych mas asfaltowych na bazie rozpuszczalników organicznych, nie można stosować do izolacji wewnątrz pomieszczeń. Do tych izolacji polecamy całą gamę środków z serii IZOHAN EKO.

5) Po jakim czasie od klejenia płytek ceramicznych można fugować płytki?

W przypadku zastosowania kleju wysokoelastycznego IZOHAN RENOBUD C-520 do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia glazury.

6) Na jakie miejsca należy zwrócić szczególną uwagę przy hydroizolacji pomieszczeń mokrych?

W przypadku pomieszczeń mokrych szczególną uwagę należy zwrócić na naroża, krawędzie ścian, przejścia rur, łączenia powierzchni odkształcalnych z nieodkształcalnymi, np. połączenia ściana/ściana, ściana/posadzka. Miejsca te wymagają zabezpieczenia poprzez wtopienie w hydroizolację podpłytową taśm uszczelniających lub – w przypadku przejść rur – manszet uszczelniających.

7) Czy można kleić płyty polistyrenowe (styropian) do hydroizolacji z mas bitumicznych rozpuszczalnikowych?

Rozpuszczalnik zawarty w masie bitumicznej działa destrukcyjnie na płyty polistyrenowe. Dlatego płyty polistyrenowe można przykleić na izolację z mas rozpuszczalnikowych tylko w przypadku zastosowania warstwy separacyjnej z produktu IZOHAN EKOLEP. Zastosowanie IZOHAN EKOLEP w postaci cienkiej warstwy kontaktowej na całej powierzchni płyt styropianowych (zużycie ok. 0,7 kg/m2) stworzy przekładkę zabezpieczającą płyty polistyrenowe przed ich degradacją.

Tarasy i balkony

1) Jak wykonać hydroizolację tarasu?

Warstwa izolacji wodoszczelnej powinna zabezpieczyć warstwy spodnie przed migracją wilgoci, a dzięki swej elastyczności kompensować ruchy podłoża wywołane odkształceniami termicznymi. Bezpośrednio do izolacji wodoszczelnej wykonanej z IZOHAN EKO 2K mogą być klejone okładziny ceramiczne. Na czyste, matowo-wilgotne podłoże nanosi się cienką, kontaktową warstwę w celu zamknięcia porów w podłożu. Po naniesieniu należy odczekać ok. 3-4 godziny aby warstwa wyschła, a następnie nałożyć właściwą warstwę tak, aby cała powłoka miała 2 mm grubości (zużycie 3,0 kg/m2). Nanoszenie poszczególnych warstw może się odbywać za pomocą pędzla lub pac stalowych. Szczególnej uwagi wymaga przygotowanie podłoża na złączach elementów pionowych z powierzchnią tarasów. Powierzchnie te różnie pracują względem siebie i naprężenia powstające pomiędzy tymi płaszczyznami koncentrują się w narożnikach. Z tego względu we wszystkich narożnikach powinny być wtopione IZOHAN taśmy uszczelniające. Podstawowe zalety IZOHAN EKO 2Kj to: - wysoka elastyczność umożliwiająca mostkowanie rys podłoża (1 mm przy 2 mm grubości warstwy) - bardzo dobra przyczepność powłoki do betonu (2,05 MPa) - wydłużenie przy zrywaniu 78 % - bardzo wysoka wodoszczelność (odporność na wodę pod ciśnieniem 0,7 MPa) - paroprzepuszczalność Zastosowanie IZOHAN EKO 2K, która jest produkowana na bazie mineralnej, pozwala na wykonanie okładzin ceramicznych bezpośrednio na powłoce izolacyjnej. Z uwagi na wysoką elastyczność powłoki wymaga się stosowania klejów wysokoelastycznych, np. IZOHAN renobud C-520.

2) Czy jest jakaś alternatywa dla okładziny ceramicznej przy wykańczaniu płyt balkonowych?

Tak, jeśli powierzchnia balkonu nie jest duża (nie ma dylatacji przeciwskurczowych), jako wykończenie i zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi można użyć IZOHAN epoxy P-405 - farbę dwuskładnikową dostępną w 10 kolorach.

3) Dlaczego na tarasach wykonujemy warstwę paroizolacji?

Warstwa paroizolacji stanowi barierę zapobiegającą przedostawaniu się pary wodnej z pomieszczeń wewnątrz budynku do strefy punktu rosy – strefy temperatury, przy której następuje skraplanie pary wodnej. Taras jest przegrodą budowlaną narażoną na różnicę temperatur, szczególnie zimą, gdy od strony zewnętrznej oddziałują na niego temperatury ujemne, zaś od strony pomieszczenia dodatnie. Brak paroizolacji jest częstą przyczyną zawilgocenia sufitów w wyniku kondensacji pary wodnej pod warstwą wodoszczelną, co tworzy wrażenie nieszczelności tarasu. Do paroizolacji tarasów można zastosować odpowiednie papy lub grubopowłokowe masy bitumiczne IZOHAN WM/WM 2K na podłożu zagruntowanym IZOHAN DYSPERBIT (rozcieńczonym wodą 1:1).

4) W jaki sposób naprawić żelbetową płytę tarasową?

Firma IZOHAN sp. z o.o. posiada w swojej ofercie system mas naprawczych typu PCC (z ang. Polymer - Cement Concrete) IZOHAN RENOBUD R, który przeznaczony jest głównie do napraw uszkodzonych konstrukcji betonowych. Przed przystąpieniem do prac naprawczych należy odpowiednio przygotować podłoże. Zakres prac przygotowawczych zależy między innymi od stopnia zniszczenia powierzchni, miejsc wystąpienia uszkodzeń oraz planowanego sposobu naprawy. Przy małym zakresie uszkodzeń wystarczy miejscowe skuwanie przecinakami i młotami. Przy korozji powierzchniowej należy zeszlifować (rzadziej sfrezować) skorodowane warstwy betonu. Po wykonaniu tych prac należy dokładnie odkurzyć lub zmyć wodą pod ciśnieniem skuwane/szlifowane powierzchnie. Jeśli naprawiana konstrukcja jest tak skarbonatyzowana, iż widać wystające pręty zbrojenia, to w pierwszej kolejności należy je oczyścić (do stopnia Sa2), a następnie pokryć powłoką antykorozyjną - IZOHAN RENOBUD R-101. Po zakończeniu robót związanych z zabezpieczeniem prętów przed korozją można przystąpić do naprawy ubytków/reprofilacji płyty. Do reprofilacji ubytków stosujemy właściwą zaprawę naprawczą, przy grubości ubytków od 5 do 40 mm może to być IZOHAN RENOBUD R-103 lub IZOHAN RENOBUD R-104 przy grubości ubytków od 30 do 100 mm. Aby warstwa naprawcza dobrze zespoliła się z podłożem i stworzyła monolityczną całość, przed jej nakładaniem należy zastosować warstwę sczepną IZOHAN RENOBUD R-102. Bardzo istotne jest to, żeby warstwa naprawcza była układana na jeszcze niezwiązaną warstwę sczepną – zasada „mokre na mokre”. W celu uzyskania gładkiej powierzchni prace naprawcze można zakończyć szpachlówką wyrównującą IZOHAN RENOBUD R-105, którą nakłada się warstwą grubości od 2 do 6 mm. Jeśli płyta tarasowa nie posiada odpowiedniego spadku, bezwzględnie należy wykonać warstwę spadkową. Spadek tarasu, w celu zapewnienia niezakłóconego spływu wody, powinien wynosić 1,5–2%. Gdy grubość warstw tarasu jest ograniczona np. wysokością progu drzwiowego, do wykonstruowania warstwy spadkowej można zastosować zaprawy typu PCC. Grubość warstwy niwelacyjnej (w najcieńszym miejscu) ograniczona jest tylko grubością ziaren. Natomiast w przypadku warstwy spadkowej wykonanej z betonu musi mieć ona w najcieńszym miejscu grubość minimalną 3,5 cm.

Zbiorniki wodne

1) Czy produkty firmy IZOHAN nadają się do izolacji basenów?

Firma IZOHAN ma w swojej ofercie znakomite środki do izolacji niecek basenowych. Jeśli niecka ma być okładana okładziną ceramiczną do izolacji niecki należy użyć IZOHAN EKO 2Kj. Jest to szczelna, mostkująca pęknięcia, elastyczna, twardniejącą hydraulicznie mineralna powłoka izolacyjna. Izolacja grubości 3 mm wytrzymuje bardzo wysokie ciśnienie wody (do 70 m słupa wody). Można do niej bezpośrednio przyklejać okładzinę ceramiczną. Jeśli nie chcemy okładać niecki okładziną ceramiczną, a chcemy uzyskać dekoracyjną powłokę izolacyjną możemy zastosować IZOHAN farbę przeciwwodną. Dobrze wyprofilowaną nieckę pokrywamy dodatkowo warstwą zaprawy wyrównującej służącej do wyrównywania podłoży pod okładziny ceramiczne na basenach. Po przeschnięciu masy wyrównującej aplikujemy dwie warstwy IZOHAN farby przeciwwodnej zachowując 24-godzinne przerwy technologiczne. IZOHAN farba przeciwwodna jest dostępna w czterech kolorach: białym, beżowym, jasno niebieskim i niebieskim.

2) Jakie produkty można zastosować do hydroizolacji oczek wodnych i fontann?

Do hydroizolacji oczek wodnych i fontann można zastosować następujące produkty:

  • IZOHAN farba przeciwwodna - farba przeznaczona do zabezpieczania żelbetowych niecek o małej powierzchni, dostępna w czterech standardowych kolorach: biały, jasny niebieski, ciemny niebieski i beżowy;
  • IZOHAN EKO 2K - dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca, która tworzy powłokę o wysokiej zdolnośc do mostkowania rys, często stosowana jako hydroizolacja podpłytkowa;
  • IZOHAN epoxy EP-602 (powłoka) i  IZOHAN epoxy EP-601 (grunt) - żywice epoksydowe, które tworzą elastyczną powłokę o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej, dostępne w kolorach.
Fundamenty

1) Jak zaizolować ławy fundamentowe?

Izolacje poziome ław fundamentowych mają podstawowe znaczenie dla późniejszej wartości użytkowej i zdrowotnej budynku. Zła pozioma warstwa izolacyjna fundamentów lub zmniejszająca się z biegiem lat ich szczelność prowadzi do przenikania wilgoci i poprzez podciąganie kapilarne, do podnoszenia się jej poziomu w ścianach. Powoduje to niszczenie materiałów, z których są one wykonane. Dlatego też należy je wykonywać ze szczególną starannością. 

Izolacja taka składa się najczęściej z dwóch zlepionych ze sobą warstw papy izolacyjnej, przyklejonych lepikiem do podłoża, w następującej kolejności: 
- podłoże 
- warstwa gruntująca IZOHAN Br 
- warstwa lepiku na zimno - IZOHAN Br-tixo 
- papa izolacyjna 
- warstwa lepiku na zimno - IZOHAN Br-tixo
- papa izolacyjna 

Jako rozwiązanie alternatywne możemy tez zastosować izolację z nowoczesnych materiałów mineralnych typu PCC, a mianowicie IZOHAN EKO 1K. Stosujemy warstwę grubości 3 mm, nanosząc IZOHAN EKO 1K w min. dwóch operacjach roboczych, tak aby poszczególne warstwy nie przekraczały grubości 2 mm. 

Izolacje poziome, zarówno te ułożone na ławie fundamentowej, jak i te na ścianie fundamentowej, muszą być ciągłe na całej długości i połączone z izolacją pionowąściany fundamentowej oraz z izolacją posadzki piwnicy (jeśli budynek jest podpiwniczony). Jeśli strop znajduje się poniżej powierzchni terenu, dodatkowo izolację poziomą układa się 30 cm nad poziomem terenu, czyli w miejscu, w którym powinno zakończyć się izolację pionową.

2) Czy masy IZOHAN można stosować na izolacje wykonane środkami asfaltowymi na bazie wody?

Rozpuszczalnikowe masy asfaltowe IZOHAN można stosować na stare powierzchnie izolowane poprzednio za pomocą asfaltowych dyspersji wodnych. Należy jednak pamiętać o wcześniejszym dokładnym oczyszczeniu izolowanej powierzchni oraz o usunięciu wszystkich luźnych części.

3) Jaki podkład należy zastosować pod papę zgrzewalną?

Najlepszym preparatem gruntującycm pod papę zgrzewalną jest IZOHAN PENETRATOR G7. Podobnie jak papy zgrzewalne jest modyfikowany SBS-em, głebokopenetruje podłoże i bardzo szybko schnie -30 min. ( dla 23oC).

4) Czym różni się IZOHAN Br-tixo od IZOHAN SBS-tixo?

Lepik IZOHAN SBS-tixo jest produktem modyfikowanym. Modyfikator SBS powoduje, że lepik lepiej zachowuje się zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach, jest bardziej odporny na warunki atmosferyczne.

5) Z jakich materiałów wykonać hydroizolację poziomą na ławie fundamentowej?

Brak lub nieodpowiednio wykonana hydroizolacja pozioma może prowadzić do przenikania wilgoci i podnoszenia się jej poziomu w ścianach poprzez podciąganie kapilarne. Z czasem powoduje to niszczenie materiałów, z których wykonana jest konstrukcja. W związku z tym hydroizolacja pozioma stanowi bardzo istotny element zabezpieczenia fundamentów i należy ją wykonać z dużą starannością z odpowiednio dobranych materiałów.

W przypadku gdy ściany fundamentowe będą wykonane z elementów małogabarytowych, takich jak bloczki betonowe, do hydroizolacji poziomej ławy można zastosować papę zgrzewalną o określonych parametrach. Przed położeniem papy podłoże należy zagruntować preparatem bitumicznym IZOHAN PENETRATOR G7 lub IZOHAN DYSPERBIT. Papa zastosowana do hydroizolacji poziomej musi charakteryzować się mocną osnową oraz wysoką modyfikacją asfaltu (szczególnie ważne przy hydroizolacji przeciwwodnej). Do tego celu doskonale nadaje się, np. papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0.

Jeżeli zaś ściany fundamentowe mają być monolitycznie zespolone z ławą, wówczas do hydroizolacji poziomej na ławie nie wolno stosować materiałów rolowych. Ciągłość papy zostanie bowiem przerwana przez pręty zbrojeniowe wychodzące z ławy. W tym przypadku hydroizolację poziomą można wykonać jedynie z materiałów bezspoinowych, takich jak mikrozaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa IZOHAN EKO 1K. Powłoka o grubości 3 mm wykonana z tego materiału jest wytrzymała na obciążenia przekazywane ze ścian fundamentowych budynku.

Należy pamiętać, że hydroizolacje poziome muszą w sposób ciągły łączyć się z hydroizolacjami pionowymi ścian fundamentowych oraz często posadzek na gruncie (szczególnie w przypadku budynków podpiwniczonych). Dlatego bardzo ważny przy projektowaniu całej hydroizolacji budynku jest dobór kompatybilnych materiałów.

6) Czy masy IZOHAN można stosować na izolacje wykonane środkami asfaltowymi?

Rozpuszczalnikowe masy asfaltowe IZOHAN można stosować na stare powierzchnie izolowane poprzednio za pomocą asfaltowych dyspersji wodnych. Należy jednak pamiętać o wcześniejszym dokładnym oczyszczeniu izolowanej powierzchni oraz usunięciu wszystkich luźnych części.

7) Jaki podkład należy zastosować pod papę zgrzewalną?

Bardzo dobrze jako grunt pod papę zgrzewalną sprawdza się masa bitumiczna rozpuszczalnikowa IZOHAN PENETRATOR G7. Podobnie jak papy zgrzewalne jest modyfikowana SBS-em, głęboko penetruje w podłoże i bardzo szybko schnie: < 30 min. (dla 23oC). Jednak mas bitumicznych rozpuszczalnikowych nie wolno stosować wewnątrz pomieszczeń. Do hydroizolacji  posadzek na gruncie z pap zgrzewalnych zaleca się masy bitumiczne dyspersyjne, takie jak IZOHAN DYSPERBIT (do gruntowania rozcieńcza się wodą stosunku 1:1), który posiada odpowiedni Atest Higieniczny.

8) Czy masami bitumicznymi cienkopowłokowymi można wykonać hydroizolację przeciwwodną?

Masami bitumicznymi cienkopowłokowymi nie można wykonać odpowiednio grubej powłoki odpornej na parcie wody. W związku z tym masy bitumiczne cienkopowłokowe przeznaczone są jedynie do hydroizolacji przeciwwilgociowej.

9) Czym przykleić płyty polistyrenowe (styropian) do hydroizolacji z mas bitumicznych dyspersyjnych (wodnych)?

Firma IZOHAN posiada szeroką gamę produktów przeznaczonych do przyklejania płyt polistyrenowych. W celu przyklejenia płyt polistyrenowych do hydroizolacji wykonanej z mas bitumicznych dyspersyjnych, można zastosować następujące kleje bitumiczne: IZOHAN WL (polistyren ekspandowany – EPS), IZOHAN WKIZOHAN WK plusIZOHAN STYROPUK FUNDAMENT (zarówno EPS jak i polistyren ekstrudowany – XPS) lub piankę poliuretanową IZOHAN STYROPUK FUNDAMENT (EPS, XPS). Jednak pianki poliuretanowe stosuje się jedynie w przypadku dobrych warunków wodno-gruntowych, w których poziom wody gruntowej nawet okresowo nie podnosi się powyżej poziomu posadowienia budynku. Nie wolno przyklejać płyt polistyrenowych bezpośrednio na kleje mineralne do hydroizolacji bitumicznych ze względu na ich brak przyczepności do powłoki. Przyklejenia styropianu do hydroizolacji wykonanej z mas bitumicznych rozpuszczalnikowych można dokonać przy pomocy IZOHAN EKOLEP – po uprzednim wykonaniu warstwy separacyjnej z tego samego produktu.

10) Czy hydroizolacje z mas bitumicznych grubopowłokowych PMBC wymagają ochrony przed zasypaniem?

Masy bitumiczne PMBC należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, które może spowodować np. zasypanie wykopu. Do tego celu można zastosować włókninę o wysokiej gramaturze. Jeżeli fundament będzie ocieplany, płyty polistyrenowe pełnić będą także rolę ochrony hydroizolacji. Nie należy do tego celu używać folii kubełkowej, gdyż w wyniku oddziaływania parcia gruntu kubełki wbijają się w hydroizolację, uszkadzając ją.

11) Czy można stosować folię kubełkową bezpośrednio na hydroizolację bitumiczną?

Nie wolno stosować folii kubełkowej bezpośrednio na hydroizolacji bitumicznej, gdyż w wyniku oddziaływania parcia gruntu kubełki wbijają się i uszkadzają powłokę. Na izolacji dopuszcza się stosować folię kubełkową ze zintegrowaną włókniną. Folia kubełkowa wspomaga drenaż pionowy ścian fundamentowych i można ją układać na warstwie termoizolacji, jednak zabronione jest mocowanie mechaniczne poniżej poziomu terenu.

12) Jaka jest różnica między IZOHAN WM, IZOHAN WM 2K i IZOHAN WM 2K plus?

IZOHAN WM,  IZOHAN WM 2K i IZOHAN WM 2K plus to wodorozcieńczalne masy grubowarstwowe przeznaczone do bezspoinowej hydroizolacji ścian fundamentowych oraz poziomej izolacji pod płytą fundamentową. Mogą stanowić hydroizolację posadzki na gruncie, chronią fundament przed wilgocią gruntową, wodą niewywierającą oraz wywierającą ciśnienie hydrostatyczne (do 80 metrów słupa wody). W przypadku murów o równym licu i pełnej spoinie nie wymagają wkładek zbrojących ani tynku wyrównawczego. Są bezpieczne w kontakcie ze styropianem, a przy tym odporne na agresywne substancje występujące w gruncie.

 

IZOHAN WM

Masa jednoskładnikowa zbrojona mikrowłóknami, charakteryzująca się bardzo dobrym mostkowaniem rys. Produkt gotowy do użycia po wymieszaniu, nadaje się na wszystkie podłoża mineralne, suche lub matowo-wilgotne. Wykonana powłoka stanowi paroizolację, a także skuteczną barierę antyRadonową.

 

IZOHAN WM 2K

Produkt dwuskładnikowy, zawiera także składnik proszkowy. Przed aplikacją należy dokładnie wymieszać ze sobą dwa składniki. Dzięki niemu wiązanie odbywa się nie tylko fizycznie (poprzez odparowanie wody), ale także hydraulicznie. Przyśpiesza to tworzenie powłoki do około 4 godzin oraz nabywanie odporności na deszcz po około 2 godzinach. Wykonana powłoka może stanowić również paroizolację i skuteczną barierę antyRadonową.

 

IZOHAN WM 2K plus

Masa dwuskładnikowa z wypełnieniem polistyrenowym. Zawiera także składnik proszkowy. Wypełnienie polistyrenowe ułatwia nakładanie wymaganej grubości warstwy w jednej aplikacji roboczej.

13) Czy hydroizolacje z mas bitumicznych IZOHAN WM oraz IZOHAN IMS mogą być stosowane jako hydroizolacja pozioma pod płytą fundamentową, nad betonem podkładowym?

Produkty IZOHAN WM oraz IZOHAN IMS mogą być stosowane jako hydroizolacja pozioma pod płytą fundamentową (obciążenie rozłożone na dużej powierzchni), nad odpowiednio przygotowanym (zagruntowanym) betonem podkładowym. W celu zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniem przy układaniu zbrojenia płyty fundamentowej, zaleca się ułożenie na powłoce bitumicznej folii PE i wylanie warstwy betonu ochronnego grubości 4 cm. Nie wolno stosować mas bitmucznych pod ścianami czy słupami, gdyż nie przeniosą one obciążeń, a powłoka ulegnie zniszczeniu. Zastosowanie papy zgrzewalnej na równej płaszczyźnie pod płytą fundamentową jest bardziej uzasadnione m.in. ze względu na czas wykonania (nie trzeba czekać aż wyschną poszczególne warstwy powłoki bitumicznej z masy PMBC). Należy jednak pamiętać, że w przypadku hydroizolacji przeciwwodnej trzeba zastosować dwie warstwy papy zgrzewalnej. Oprócz tego papa zgrzewalna wysokomodyfikowana z mocną wkładką, np. IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 jest mniej podatna na uszkodzenia mechaniczne od powłoki wykonywanej z mas PMBC.

14) Czy posiadają państwo w ofercie produkt, który można aplikować na świeży beton?

Na świeży beton, czyli mający od 4 do 8 godzin, można stosować dwa z naszych produktów: możemy zaoferować żywicę epoksydową IZOHAN epoxy EP-601 oraz żywicę akrylową IZOHAN renobud R-112. Oba produkty po aplikacji ułatwiają pielęgnację betonu. IZOHAN epoxy EP-601 stanowi podkład pod papę zgrzewalną, natomiast IZOHAN renobud R-112 może stanowić warstwę gruntującą (po rozcieńczeniu 20% rozpuszczalnikiem organicznym) pod papę zgrzewalną i powłokę hydroizolacji przeciwwodnej.

Dachy

1) Co ile lat należy przeprowadzać konserwację i renowację papy?

Konserwację i renowację pap asfaltowych zaizolowanych masami IZOHAN należy przeprowadzać co ok. 5 lat, w zależności od stopnia zniszczenia powierzchni papy.

2) Czy rozpuszczalnikowe masy IZOHAN można stosować na izolacje wykonane środkami asfaltowymi na bazie wody?

Masy asfaltowe IZOHAN można stosować na stare powierzchnie izolowane poprzednio za pomocą asfaltowych dyspersji wodnych. Należy jednak pamiętać o wcześniejszym dokładnym oczyszczeniu izolowanej powierzchni oraz o usunięciu wszystkich luźnych części.

3) Jakie masy produkowane przez IZOHAN można stosować na eternit?

Eternit można pokryć masą IZOHAN R. Zawarty w nim asfalt izoluje powierzchnie, a płatki aluminiowe, które podczas schnięcia masy wypływają na powierzchnię, tworząc ozdobną powłokę, odbijają promienie słoneczne, przeciwdziałając nadmiernemu nagrzewaniu zaizolowanej powierzchni eternitowej, a tym samym opóźniają starzenie się izolacji.

Jeżeli zaś chcemy uzyskać na eternicie kolorową powłokę, warto zastosować farbę IZOHAN ekodach. Tworzy ona dekoracyjną powłokę wiążącą włókna azbestowe. Dostępna jest w czterech standardowych kolorach: czarnym, czerwonym, zielonym i brązowym.

4) Czym różni się IZOHAN Br-tixo od IZOHAN SBS-tixo?

Lepik IZOHAN SBS-tixo jest produktem o większej zawartości modyfikatora SBS. Modyfikator ten powoduje, że lepik lepiej zachowuje się zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach, jest bardziej odporny na warunki atmosferyczne.

5) Jakie środki bitumiczne można zastosować do konserwacji starych pokryć papowych?

Produktami  przeznaczonymi do konserwacji pap są masy bitumiczne rozpuszczalnikowe IZOHAN B   oraz masy bitumiczne dyspersyjne IZOHAN WB i IZOHAN DYSPERBIT. Oczywiście przed konserwacją należy odpowiednio przygotować podłoże, zgodnie z informacjami zawartymi w kartach technicznych produktów. Do uzupełnienia ubytków w pokryciach papowych zaleca się stosowanie szpachli dekarskich, tj.: IZOHAN masy szpachlowej lub IZOHAN ROOFIX.

6) Czy przy hydroizolacji dachu można układać membranę PVC bezpośrednio na termoizolację?

To, czy membranę PVC powinno się odseparować od  termoizolacji, zależne jest od zastosowanych płyt ocieplających. W przypadku zastosowania wełny mineralnej, skalnej, płyt PIR i PUR nie trzeba wykonywać warstwy separacyjnej. Natomiast gdy do termoizolacji zastosowano płyty polistyrenowe EPS lub XPS, membrana PVC musi zostać odseparowana warstwą folii polietylenowej, ze względu na możliwość migracji cząsteczek pomiędzy materiałami.

Posadzki

1) Czym najlepiej zabezpieczyć posadzkę w garażu?

Ze względu na możliwość wystąpienia uszkodzeń mechanicznych, konieczność czyszczenia oraz używania środków chemicznych, najkorzysteniej jest zastosować farbę epoksydowę IZOHAN epoxy P-405.

Zadaj pytanie ekspertowi

Pytania do eksperta

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.