IZOHAN DYSPERBIT PREMIUM FUNDAMENT

Izohan Izohan Izohan
 • Opis
  masa do izolacji fundamentów i przyklejania płyt ocieplających
 • Zużycie
  wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej ok. 1,5 kg/m2/mm
 • klejenie płyt ocieplających 1-1,5 kg/m2
 • Temperatura obróbki
  od +5°C do +25°C
 • Odporność na deszcz
  po ok. 3 godz.
 • Dostępne opakowania
  10 kg, 20 kg
Zastosowania

wykonywanie bezspoinowych powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (typu średniego) podziemnych i przyziemnych części budowli; przyklejanie twardych płyt ocieplających (EPS i XPS); wykonywanie izolacji pod posadzki w piwnicach i garażach.

Właściwości

  posiada doskonałe właściwości klejące i bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych suchych i wilgotnych 

   jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia)

  ma właściwości tiksotropowe, odporny na substancje agresywne zawarte w gruncie 

 ogranicza ilość operacji roboczych przy wykonywaniu hydroizolacji przeciwwilgociowej, wysokomodyfikowany kauczukiem 

   jest bezrozpuszczalnikowy (bezpieczny w kontakcie ze styropianem)

Skład

wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.