Izobit Br

 • Zużycie
  0,15–0,3 kg/m2
 • Temp. obróbki
  od +5°C do +35°C
 • Czas schnięcia
  nie dłużej niż 12 h
 • Aprobata Techniczna
  AT/2016-02-3252
 • Zgodność z Normą
  PN–B–24620:1998/Az1:2004
 • Dostępne opakowania
  4,5 kg; 9 kg; 18 kg
Zastosowania

grunt pod rozpuszczalnikowe hydroizolacje powłokowe oraz papy zgrzewalne

hydroizolacja przeciwwilgociowa podziemnych i przyziemnych części budowli

do stosowania na: betony, cegły, blachy, papy i inne podłoża bitumiczne, eternity.

Właściwości

głęboko penetruje podłoże

bardzo dobra przyczepność do podłoża

odporny na substancje agresywne zawarte w gruncie

wysokoelastyczny

możliwość stosowania na suche i wilgotne podłoża.

Skład

mieszanina asfaltów, rozpuszczalników i dodatków uszlachetniających

Produkty z grupy: Bitumy rozpuszczalnikowe

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.