DYSPERBIT GRUNT

 • Zużycie
  grunt pod: powłoki (w rozcieńczeniu wodą 1:9): 0,15–0,3 l roztworu/m2/warstwę; papy zgrzewalne (w rozcieńczeniu 1:4): 0,15–0,3 l roztworu/m2/warstwę
 • Temp. obróbki
  od +5°C do +35°C
 • Czas schnięcia
  ok. 3 h
 • Zgodność z Normą
  PN–B–24002:1997/Ap1:2001
 • Dostępne opakowania
  5 kg, 10 kg
Zastosowania

do gruntowania pod masy bitumiczne wodorozcieńczalne, powłoki na bazie rozpuszczalników i papy zgrzewalne.

Właściwości

można stosować zarówno na suche, jak i na wilgotne podłoża

dzięki dodatkowi żywic bardzo silnie wiąże z podłożem

bezpieczny w bezpośrednim kontakcie ze styropianem.

Skład

wodna emulsja anionowa modyfikowana kauczukiem z asfaltem i żywicami

Produkty z grupy: Produkty DYSPERBIT

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.