Kalkulator

Tarasy

Lp. Rodzaj prac Nazwa produktu Zużycie Ilość m2/mb Zużycie łączne Opakowanie Liczba opakowań
1 War­stwa szczep­na IZOHAN RENOBUD R-102 1.9 kg/​m2 25 kg
2 War­stwa spad­ko­wa IZOHAN RENOBUD R-103 1.9 kg/​m2/​mm 25 kg
3 UWAGA: War­stwę spad­ko­wą na war­stwie sczep­nej wyko­nu­je­my, gdy ory­gi­nal­ny taras nie posia­da spad­ku.
4 Grunt pod para­izo­la­cję IZOHAN DYSPERBIT 0.2 kg/​m2 10/​20 kg
5 Para­izo­la­cja
6 Izo­la­cja prze­ciw­wod­na
7 Przy­kle­je­nie pły­tek IZOHAN RENOBUD C-520 25 kg
8 Fugo­wa­nie IZOHAN RENOBUD C-503 0.7 kg/​m2 5 kg
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.