fbpx

Systemy hydroizolacji

Water and sewage tanks waterproofing

EPOXY WATERPROOFING SYSTEMS FOR WATER & WASTE TANKS

Description of Figure
 1. IZOHAN epoxy X9 alternatively: IZOHAN epoxy EP-602 orIZOHAN epoxy EP-601 (on previously primed base) – inner chemically resistant waterproofing
 2. Base leveling - IZOHAN renobud R-103 or IZOHAN renobud R-102 – contact coat
 3. Ferroconcrete tank wall
 4. Priming layer - IZOHAN DYSPERBIT or IZOHAN WA diluted with water
 5. IZOHAN WM 2K – external tank waterproofing
 6. Protective fleece
 7. IZOHAN WM 2K – approx. 2 cm radius facet
 8. IZOHAN renobud R-103 ­– approx. 5 cm radius facet
 9. ferroconcrete tank floor slab
 10. sliding layer 2x PE foil
 11. Waterproofing - heat-welded membrane IZOLMAT Plan PYE PV 180 S4,0 and IZOLMAT Plan PYE PV 160 S3,0
 12. IZOHAN Penetrator G7 - ­priming coat
 13. Lean concrete
Downloads
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.