fbpx

Systemy hydroizolacji

Epoxy Floors & Coats

DECORATIVE FLOORS PROTECTION SYSTEMS

Description of Figure
  1. Concrete substrate
  2. IZOHAN epoxy P-405 – epoxy paint diluted with wather in 4:1 ratio
  3. IZOHAN epoxy P-405 – epoxy paint
  4. IZOHAN epoxy P-406 –epoxy lacquer (optional)
  5. IZOHAN epoxy P-405 – epoxy paint with quartz providing anti-slip properties
  6. IZOHAN epoxy P-406 –lacquer (optional)
Downloads
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.