(Polski) IZOBIT DK

 • Zużycie
  0,5–0,9 kg/m2
 • Temp. obróbki
  od +5°C do +35°C
 • Czas schnięcia
  brak brudzenia po 6 godz., suchość właściwa 24 godz.
 • Zgodność z Normą
  PN–B–24620: 1998 + Az1:2004
 • Dostępne opakowania
  5 kg, 10 kg, 19 kg
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.