Plan połączenia spółek

Plan połączenia spółek

Pow­stał plan połączenia spółek IZOHAN i IZOLEX.

W związku z zami­arem połączenia spół­ki pod fir­mą: „IZOHAN” Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią z siedz­ibą w Gdyni, ze spółką pod fir­mą: „IZOLEX”  Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią z siedz­ibą w Skarszewach, Zarządy wyżej wskazanych spółek uzgod­niły plan połączenia.

Plan połączenia zna­j­du­je się tutaj.

Data publikacji: 29 September 2017

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.