fbpx

Pre­zen­tu­je­my Ofer­tę Spe­cjal­ną przy­go­to­wa­ną na czer­wiec 2021.

Pro­mo­cja obejmuje:

  • grun­ty szybkoschnące,
  • masy KMB,
  • papy zgrze­wal­ne,
  • mem­bra­ny papowe.

Szcze­gó­ły dostęp­ne na stro­nie z Ofer­ta Spe­cjal­na.

Data publikacji: 18 czerwca 2021

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.